Palvelumuotoilu

Käyttäjät mukaan

Suunnittelun keskiössä ovat käyttäjät, heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Yhteiskehittämisessä käyttäjät/asiakkaat otetaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Palvelun visualisoiminen

Palvelusta voidaan rakentaa esimerkiksi palvelupolku, joka kertoo miten asiakas kokee palvelun. Se on työkalu palvelun visuaaliseen kuvaamiseen ja tutkimiseen järjestelmällisesti.

Palvelun konseptointi

Palvelun konseptoinnilla voidaan konkretisoida palvelun rakenne ja päävaiheet, vaikka palvelua ei ole vielä olemassa. Konseptointi on hyvä tapa esittää uusia palveluideoita, jossa kuvataan käyttäjien tarpeita ja tehdään niistä ymmärrettäviä.

Tehtyjä töitä

Vakuutusyhtiön palvelukokemuksen kehittäminen

Vakuutusyhtiön palvelukokemuksen kehittäminen

Tavoitteena parempi palvelukokemus. Työ sisälsi palveluiden testausta, palvelupolkujen mallinnusta ja visualisointia sekä uusien palvelukonseptien kehittämistä.

Lahti Service Jam

Lahti Service Jam

Global Service Jam on ympäri maailman samaan aikaan tapahtuva 48 tunnin ideointisessio, jossa prototypoidaan tuote tai palvelu annetusta teemasta. Lahti Service Jamin ideointi ja fasilitointi yhdessä LAMKin palvelumuotoilutiimin kanssa.

Etsitään osaajaa

Etsitään osaajaa

Tekijöiden ja projektien kohtaamispaikka. Toteutettu osaksi Lahden ammattikorkeakoulun Study&Meet Hub yhteisöä. Käytössä FellmanniCampuksella ja NiemiCampuksella.